ANKARA BAROSU ENGELLİLERİN ADALETE ERİŞİMİ ÇALIŞTAYINA KATILDI

Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Burcu Mine Gargın, İzmir Barosunca düzenlenen “Engellilerin Adalete Erişimi” konulu çalıştaya katıldı. Çalıştayda, Ankara Barosunca 8 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Engelsiz Adalet Çalıştayı” sonuç raporunu sunan Gargın, engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerine bireysel ulaşımlarının önemini vurguladı. Gargın, altı ayı aşkın bir süredir çalışmalarına devam eden Engelli Hakları Merkezi ve hayata geçen Engelsiz Adalet Projesinin gelişim süreci ile örülen faaliyet alanlarındaki yeni çözüm yöntemleriyle, engelli bireylerin hak temalı uygulamalarla adalete erişimlerinin daha hızlı ve ulaşılabilir hale geldiğini ifade etti.