BASIN AÇIKLAMASI

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ÜLKEMİZDE NE YAZIK Kİ BİR YAS GÜNÜDÜR

Günümüzde hala evrensel ve yeknesak bir hukuki konuma ve haklara kavuşamamış hayvanların haklarını korumak isteyen hayvanseverler, 1822 yılında İngiltere’de bir araya gelerek ilk hayvan koruma birliğini kurmuşlardır.

Aynı amaçla Hollanda'da kurulan Hayvan Koruma Federasyonu, 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etmiştir.  Ancak bu gün, ülkemizde bir yas günüdür. Bu günün amacı, ne yazık ki en üstün ırk olduğuna inanılan insandan hayvanı korumaktır.

Toplumların gelişmişlik düzeyi, hayvanlara yapılan muameleyle ölçülür. Kimi gelişmemiş ülkelerde hayvanlar ilkel varlık ya da mal muamelesi görürken AB ülkeleri 1996’da yayınladığı direktifle hayvanları mal statüsünden çıkartıp hissedebilir varlıklar olarak kabul etmiştir.

Bizde ise toplumun bir kesimi hayvanları yaşamın bir parçası olarak değerlendirirken başka bir kesimi onları yok edilmesi gereken varlıklar olarak görüyor. Oysa ki dünyanın sahibi değil bir parçasıyız ve içinde bir bütün olarak yaşadığımız ekosisteme ve dünyaya saygı duyup onu korumalıyız.

Ülkemizde hayvanlara reva görülen insanlık dışı muamelelere karşı caydırıcı olacak şekilde ne cezai ne de idari bir yaptırım bulunmaktadır.  Mevcut yasada değişikliğe gidilmek istense dahi yeni tasarı maddeleri, hayvanı korumaktan çok uzaktır. Yeni yasa ile öncelikle hayvanın hukuki statüsü değiştirilmeli; hayvan haklarının ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar, yeterince ağır hale gelmelidir.

Yıkılamayan ön yargılar, ulaşılamayan yetkililer, taşlaşmış kalplere işlemeyen sevgiler, hayvanların haklarına ulaşmasında en büyük engellerdir.

Biz, Ankara Barosu avukatları olarak, hayvanların hayvanseverlerce, STK’larca değil bizzat kanunlarla korunması ve hak ettikleri şekilde yaşamaları için gerekli mücadeleyi vereceğiz.

ANKARA BAROSU HAYVAN HAKLARI KURULU