DUYURU

 

 

ÇEK KANUNU’NUN BEŞİNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN  “çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından” İBARESİ, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR.

5941 SAYILI Çek Kanunu’nun 5. Maddesinin 15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un 63. Maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin “…çekin üzerinde yazılı buklunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanun’a göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından …” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 26.07.2017 tarih ve 2016/191 E. ve 2017/131 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı, 10.10.2017 gün ve 30206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete  linkine kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.