DUYURU

Ankara Barosu tarafından “24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü” sebebiyle Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde yürüyüş ve ardından adliye önünde basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına, Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel, Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Eren Turan, Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Oğuz Atasoy, Av. Emrah Acar ve birçok meslektaşımız katıldı.

Açıklamayı Ankara Barosu adına Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel yaptı. Koranel şunları söyledi: ”24 Ocak 1977‘de İspanya da 4 avukat ve 1 işçi temsilcisi mesleklerini ifa ettikleri için katledildi. Bu günün anısına, her yıl 24 Ocakta düzenlenen ‘’Tehlikedeki Avukatlar Günü’’ nde avukatlar olarak biz, dünya çapında birçok kıta, ülke ve şehirde yaşadığımız hak ihlallerini bir kez daha dile getiriyoruz.

Bu yıl ikinci kez, Tehlikedeki Avukatlar Günü, insan hakları avukatlarına yönelik baskının devam ettiği ve avukatların mesleklerini özgürce, bağımsız ve güvenli bir şekilde icra etmelerinin engellendiği Kolombiya'ya ithaf edilmiştir.

Geride bıraktığımız yıllarda bu gün, Azerbaycan (2021), Pakistan (2020), Türkiye (2019 ve 2012), Mısır (2018), Çin (2017), Honduras (2016), Filipinler (2015),Kolombiya(2014), Bask Ülkesi / İspanya (2013) ve İran’a (2010) adanmıştır.

Kolombiya’ da ise, son 10 yılda 700'den fazla avukat öldürüldü. 4.400'den fazla avukat da çeşitli saldırılara maruz kaldı. Ülkemizde de Kolombiya da olduğu gibi çok sayıda avukat sadece mesleklerini ifa ettikleri ve müvekkillerini savundukları için öldürülüyor, baskılara maruz kalıyor ve haklarında açılan davalar sonucunda mahkum ediliyorlar.
Maalesef ülkemizde de durum Kolombiya’dan pek de farklı değildir. Hemen her gün bir avukata şiddet haberini medyada görebilmekteyiz.

-Haciz mahallinde katledilen meslektaşımız Av. Ersin ARSLAN…

-Eski nişanlısı tarafından katledilen kadın meslektaşımız Av. Dilara YILDIZ…

-Yakın zaman öncesinde GBT yapmak istedikleri için bekçiler tarafından darp edilen meslektaşımız Av. Mürsel ÜNDER…

Ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafında avukatlara yönelik saldırılar ve baskılar ile mesleğimizin özü olan hak mücadelemizi sınırlandırma gayreti içine girilmiş bir halde. Bu saydıklarımız ise hemen her gün artarak devam etmekte olan ve sıradanlaşan avukatlara yönelik şiddet olaylarından sadece bir kaçı…

Bugün, avukatlık mesleğini ifa ettikleri için tacize uğrayan, susturulan, baskı gören, tehdit edilen, zulme uğrayan, yargılanan, katledilen tüm meslektaşlarımız için bir araya geliyoruz. Avukatların korunabilmesi ve avukatlık mesleğinin itibarının sağlanabilmesi için sesimizi yükseltiyoruz.

Kolombiya’da mesleğini sürdürmekte ısrar eden avukatlar ve insan hakları savunucuları ile dayanışmak, onların sorunlarına dikkat çekmek için tüm dünyada onlarca hukuk kurumu yanyana gelerek aşağıdaki talepleri bir kez daha dile getiriyoruz:

1. Kolombiya Devleti, Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler Yönergesinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Kolombiya devleti, insan hakları avukatlarına yönelik birçok saldırıları derhal ciddiyetle ele almalı ve BM prensiplerinin 16. ve 18. İlkeleri uyarınca avukatların mesleklerini özgür ve bağımsız bir şekilde icra etmeleri için gereken güvenceleri sağlamalıdır.

3. Kolombiya devleti, Havana Kuralları arasında yer alan 17. prensip uyarınca, özellikle insan hakları savunucularının daha yüksek risk altında olduğu kırsal bölgelerde, Kolombiyalı avukatların güvenliklerini ve özgürlüklerini garanti altına almak için ek ve etkili güvenlik önlemleri almalıdır.

4. Kolombiya devleti, cezasızlığa son vermek için insan hakları avukatlarına karşı işlenen suçlara ilişkin tarafsız, bağımsız ve etkili soruşturmalar yürütmeli ve gerekli olduğunda, failler hakkında kovuşturma başlatmalıdır.

5. Kolombiya devleti, BM Sözleşmesinin 18 ve 23. İlkeleri uyarınca özellikle daha hassas olan insan hakları davalarında görev alan Kolombiyalı avukatların kriminalize edilmesi ile mücadele etmelidir.

6. Uluslararası toplum, Kolombiya devletinin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemesi karşısında sessiz kalmamalıdır.

7. Dünyanın dört bir yanındaki barolar ve hukuk toplulukları, Kolombiya'daki insan hakları avukatlarının durumuna dikkat kesilmeli ve meslektaşlarını desteklemek için çalışmalar yürütmelidir.

8. Gazeteciler ve uluslararası medya, Kolombiya'daki insan hakları avukatlarının durumunu araştırmaya ve rapor etmeye, Kolombiya devletine baskı yapmaya ve dünya çapında kamuoyunun dikkatini insan hakları avukatlarının oynadığı hayati role ve karşı karşıya oldukları ağır risklere çekmeye davet edilmektedir.

Bizler, Türkiye’de de zor koşullar altında mesleki faaliyetlerini sürdürmeye çalışan avukatlar olarak Kolombiya’da ölüm riski ile karşı karşıya olmasına rağmen ısrarla hak savunuculuğunu sürdüren meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Basın açıklamamıza katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.”