DUYURU

2018 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 22. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 30.07.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de 2018 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesinin birinci fıkrası;

“(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda oniki dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik ile ihtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin 2018 tarifesinde on beş olan dosya sayısı on iki dosyaya kadar  indirilerek, on iki dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı olan oran %50’ye indirilmiş, toplamda yüz elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si olan oran %40, toplamda yüz elliden fazla açılan seri davalarda her bir her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %30’u olan oran %25 olarak belirlenmiştir.

Değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı sunulur.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI