DUYURU

01.10.2019 tarih ve 30905 sayılı Resmi Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi ve Hakem Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

Tarifeler 01.10.2019 (bugün) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

GİDER AVANSI TARİFESİNE buradan ulaşabilirsiniz.

HAKEM ÜCRET TARİFESİNE buradan ulaşabilirsiniz.

TANIK ÜCRET TARİFESİNE buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI