DUYURU

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI 02.10.2019 GÜN VE 30906 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Yayımlanan bu karar ile artık Aile Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetler, 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin B)DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümüne eklenmiş olup,  bu hizmetlerden alınacak KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kararına buradan ulaşılabilir. 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI