DUYURU

AMAÇ VE İÇERİK

Bilindiği gibi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (COVID-19) hastalığı 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak ilan edilmiş ve ülkemizdeki ilk vak’a da Sağlık Bakanlığı tarafından aynı tarihte açıklanmıştır.

İnsanların yaşadıkları çevrenin sağlıklı olması, sağlığı tehdit eden faktörlerden arındırılması, tüm yaşam ortamlarının hastalığa yol açmayacak şekilde düzenlenmesi ve her bireyin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasının sağlanması devletin sorumluluğundadır. Bireylerin yaşam, sağlık, maddi ve manevi bütünlük başta olmak üzere temel haklarını koruma yükümlülüğü kapsamında devletin gerekli tedbirlere başvurması da kaçınılmazdır. Bu cümleden olmak üzere salgının kontrol altına alınması ve hastalığın yayılmasını engelleme sürecinin yönetilmesi amacıyla kamu makamlarınca pek çok idari ve yasal düzenlemeler yapılmaktadır(Bu sitede ise 12 Nisan 2020 ve devamındakiler kurumlarca yapılan duyurularla eş zamanlı olarak güncellenerek yer almaktadır). Bunlar başta sosyal medya olmak üzere, yazılı ve görsel yayın organları ile duyurulmaktadır. Konunun çok boyutlu bir toplumsal sorun olması nedeniyle sürece ilişkin sağlık ve hukuk konularında da pek çok görüş ve bilgi bu ortamlarda yer almaktadır. Yaşam ve sağlık hakkı yönünün altını çizerek kendi mesleki sorumluluğumuz perspektifinden konunun yakından takibinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Buradan hareketle Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu olarak, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz “SAĞLIK HUKUKUNDA COVİD-19 BÜLTENİ “ ile COVID-19 pandemisi kapsamında başta kamu makamlarının tedbirleri, düzenlemeleri, pandemi ile gündeme gelen hukuksal ve etik konular, hak ve özgürlüklere müdahale eden tedbirlerin Anayasal haklar temelinde ve yasal dayanaklarıyla irdelenmesi, yasal ölçütlere uygunluğunun takip edilmesi, dünyadaki gelişmeler, uzmanların görüşleriyle meslektaşlarımız ve halkımız için bir bilgi kaynağı oluşturmayı hedefliyoruz.   Katkı ve önerileri bekliyoruz.

        Sağlıklı günler dileriz.

ANKARA BAROSU SAĞLIK HUKUKU KURULU

 

 

1-PANDEMİDE ÜLKEMİZDE ALINAN TEDBİRLER VE YASAL DÜZENLEMELER

      -Kronolojik Liste

      -Kurumsal Liste

 

2-PANDEMİDE HUKUKSAL VE ETİK KONULAR

      -Devletin Salgın Hastalıklardaki Tedbirlere İlişkin Sorumluluğu

      -Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Bilgi Notu

      -Corona Virüs Testi Ve Tedavisinde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Esasları

      -Meslektaşlarımız İçin izolasyon Duyurumuz

3-DÜNYADAN

      - 13.03.2020 Tarihli Danimarka Acil Koronavirüs Yasası

      - The British Medical Association (İngiliz Tabipler Birliği) Tarafından Yayımlanan  Covid -19 Etik Konular Hakkında Rehber 

      - World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) Tarafından Yayımlanan Guidance For Managing Ethical Issues In Infectious Disease Outbreaks

      - Dünya Sağlık Örgütü’nün Halka Yönelik Salgınla Mücadelede Neler Yapılması Gerekliliğini Belirten Bildirimleri

      - My Hero İs You (Benim Kahramanım Sensin) İsimli Çocukların Covıd-19'u Anlamalarına Yardımcı Kitap

      - 21.04.2020 Tarihli BBC By Chris Morris & Anthony Reuben Reality Check Yazısı

      - Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni Koronavirüsün Laboratuvarda Manipüle Edilmediği Veya Üretilmediği Açıklaması

 

4-UZMANLAR NE DİYOR

      - Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü

      - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Pandeminin 28. Gün Değerlendirmesi

           - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Pandeminin 14. Gün Değerlendirmesi

      - Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yeni Koronavirüs Covid-19 Hastalığı İle İlgili Dökümanlar   

      Baş Editörler Dr. Tinku Joseph (Hindistan), Dr. Mohammed Ashkan (İran) önderliğinde yayımlanan Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Covid 19 İçin Uluslararası Ortak Görüşü ile Covid-19 salgınından etkilenen farklı ülkelerde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanları ile bu hastalığın önlenmesi ve tedavisi ile ilgili ortak görüş sunulmuştur. Sunulan ortak görüş yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu T.C. Sağlık Bakanlığı Web Sayfasından Alınarak Yayınlanmaktadır.

 

 

5-FAYDALI LİNKLER

      Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

      Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

      T.C. İçişleri Bakanlığı

      T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

      T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

      T.C. Sağlık Bakanlığı

      Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

      T.C. Ankara Valiliği

      Türk Tabipler Birliği

      Ankara Tabip Odası

      Dünya Sağlık Örgütü