HER OKULA BİR AVUKAT

HER OKULA BİR AVUKAT

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde çok daha etkin bir şekilde görev yapmak için Ankara Barosu Seçim Güvenliği Merkezi oluşturulmuştur.

Avukatlık Kanunu 76 ve 95. Maddeleri, barolara hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak, savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırma görevi yüklemiştir. Anayasa’nın 67. maddesi tüm vatandaşlara seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını tanımıştır. Bu hükme göre Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Türkiye’nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesinin de 25. maddesinin (b) bendi her vatandaşın “genel, eşit ve gizli oyla belirli dönemlerde yapılan, seçmenlerin iradelerini özgürce ortaya koymalarını garanti eden gerçek seçimlerde oy kullanma ve seçilme” hakkı tanımıştır.

Hem ulusal hem de uluslararası mevzuatta temel bir insan hakkı olarak tanınan seçme ve seçilme hakkının özgür ve serbest irade ile yapılmasını sağlamak, şeffaflığı tesis etmek, iradenin sakatlanmasını önlemek ve meşruiyet tartışmalarını sonlandırmak amacıyla her okula bir avukat görevlendirme yapılması hedeflenmektedir. Bunu sağlayabilmek için  Ankara Barosu Seçim Güvenliği Merkezi oluşturulmuştur.

ANKARA BAROSU

 

iletişim tel: 4167200

e-posta      : secim2019@ankarabarosu.org.tr

Gönüllü Avukat Kayıt Formu İçin Tıklayınız.