TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE ARABULUCULUKTA AVUKATIN ROLÜ SEMPOZYUMU YAPILDI

Ankara Barosu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu, 3 Mayıs 2017 Salı Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açış konuşmalarını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, ATO Başkanı Gürsel Baran, TBB Genel Sekreteri Av. İzzet Güneş Gürseler ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar yaptı. Av. Hakan Canduran, şöyle konuştu:

“Ankara Barosu olarak TOBB, TBB ve Adalet Bakanlığı’yla birlikte düzenlediğimiz Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu’na hepiniz hoş geldiniz.

Hepimiz biliyoruz ki ülkemizde yargının en önemli sorunlarından biri, Anayasa’nın 19 ve 141’inci maddelerinde koruma altına alınmış olan makul sürede yargılanma hakkının yeteri kadar işletilememesidir.

Adil yargılanma hakkının ihlali, adalete olan güveni ortadan kaldırmaktadır. Tarafları, kendi haklarını kendileri arama durumuna getirmektedir. Bu noktada geliştirilen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, önemli bir görev üstlenmektedir. Arabuluculuk da bu çözüm yöntemlerinden bir tanesidir.

Küreselleşen dünyada ticaret, bugün artık pazar ekonomisi kurallarına göre işlemektedir. Arabuluculuğun hayata geçirilmesi ile taraflar arasındaki ilişkiler ve hassas ticari münasebetler korunacak; zamandan ve masraftan tasarruf edilecek;  sonuç üzerinde taraflarca yüksek ölçüde kontrol sağlanacaktır. Taraflar, neticede elde edilen çözüme gönüllü olarak rıza göstereceklerdir.

İş dünyasının dinamik yapısına en rahat ayak uydurabilecek alternatif çözüm yöntemi, arabuluculuktur. Arabuluculuk, verimli bir alternatif çözüm yoludur. Çünkü taraflara zamandan kazandırır; uzun süren yargılama süreçlerine girilmeksizin en az giderle sonuç aldırır.

Avukatlık, hukuki uyuşmazlıklarda hukuku olaylara uygulama sanatıdır. Mevzuatı somut olaya uygulayarak anlaşmazlıkları gidermek, avukatların uzmanlığıdır. Arabuluculuğun arzu ettiğimiz düzeyde uygulanabilmesi, uygulama ve yargılamaya hakim avukatlar tarafından hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Arabuluculuğun da avukatlar tarafından en iyi şekilde icra edileceğine olan güvenim tamdır.

Ankara Barosu olarak, meslektaşlarımızın arabuluculuk sistemi içerisinde daha fazla yer almasını sağlamak için elimizden gelen tüm desteği sağladığımızı ve bundan sonra da sağlayacağımızı belirtmek isterim.

Sözlerime son verirken bu sempozyuma destek veren TOBB, TBB ve Adalet Bakanlığı yetkililerine Ankara Barosu adına teşekkür ediyor; hepinize saygılarımı sunuyorum.”

Sempozyumun Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk konulu oturumunu, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Şükrü Saraç yönetti. Bu oturuma, ABD’den Arabulucu John Thomas Porter, İngiltere’den Arabulucu Charles Middleton Smith, Yunanistan’dan Arabulucu Spyros Antonelos ve Arabuluculuk Kurulu Üyesi İlker Yiğit, konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Arabuluculuk Kurulu Üyesi Fatih Soysal’ın üstlendiği İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk konulu oturumda ise Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Odaman, Marmara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat Canbolat, Arabulucu Erol Koç ve Güney Afrika’dan Arabulucu Ebrahim Patelia konuştu.

Sempozyumun Arabuluculukta Avukatın Rolü konulu oturumunu da TESK Genel Sekreter yardımcısı Yasemin Ertekin yönetti. Bu oturuma da ABD’den Arabulucu John Thomas Porter, Lübnan’dan UIA Arabuluculuk Komitesi Başkanı Arabulucu Georges Fehgali, Arabulucular Derneği’nden Sabri Hafif, Ankara Arabulucular Derneği Başkanı Av. Nejdet Göğüsdere ve Adalet Bakanlığı’ndan Başuzman – Arabulucu Yonca Fatma Yücel, konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumu, Ankara Barosu Saymanı Av. Evrim Dost da izledi.  

TARİH: 3 Mayıs 2017
YER: Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu