TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 44. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde, 44. Baro Başkanları Toplantısı, 15 Ocak 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Güncel ve mesleki konuların değerlendirildiği toplantıya, Ankara Barosu adına Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel ile birçok Baro Başkanı katıldı. Türkiye Barolar Birliği 44. Baro Başkanları toplantısında gündem dahilinde Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel şu görüş ve talepleri dile getirdi:

“- Hukuk fakültelerine giriş için sınav barajının en azından tıp fakülteleriyle eşitlenmesi, 

- Halihazırda eğitim kalitesi düşük hukuk fakültelerinin acilen kapatılarak buralardaki öğrencilerimizin nitelikli hukuk fakültelerine nakil olması, 

- 2024 senesinde yürürlüğe girecek “hukuk mesleklerine giriş sınavı”yanında, TBB tarafından staj sonrası “avukatlık sınavının” yapılması gerektiği, 

- Yargı bağımsızlığı konusunda hakim ve savcı teminatının etkin bir şekilde uygulanmaya başlaması gerektiği ve Hakimler Savcılar Kurulundan Sayın Adalet Bakanı ile Bakan Yardımcısının ayrılması gerektiği, 

- Adliyelerde girişlerde duyarlı kapılardan geçişin ve x-ray cihazına çantalarımızın konulmasının asla kabul edilmemesi gerektiği, 

- CMK ücretlerinin en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi, 

- CMK kapsamında Basit Yargılama usulüne göre yapılan görevlendirmeler ile CMK kapsamında yapılan vekil/müdafi atamalarında haklı nedenle çekilen veya görevin yasal gerekçeler ile sona ermesi durumunda bilhassa gerekçeli kararı yazılmış ancak henüz gerekçeli kararı tebliğ edilmemiş olan yargılamalar bakımından da ücret ödemelerinin yapılması gerektiği, 

- Stajyer avukat meslektaşlarımıza ücret ödenebilmesi için acilen yasa değişikliği için çalışma yapılması,

- Stajyer avukatlara TBB tarafından verilen staj kredisinin 01.01.2022 tarihinden önce başvuran stajyer meslektaşlarımıza da aylık 1.050 TL sı olarak güncellenmesi ve staj kredisi başvurusu esnasında istenilen kefalet şartından vazgeçilmesi gerektiği, 

- Reklam yasağı ile meslek kurallarına ilişkin oluşturulacak komisyonlara Ankara Barosu olarak katkı sunacağımızı, 

- Adli yardım bütçesinin yetersizliği konusunun Adalet Bakanlığı ile görüşülmesi konularında görüşülmesi gerektiğini önemle ifade ediyorum.”