USUL, ESAS VE MALİ AÇIDAN KONKORDATO PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen "Usul, esas ve mali açıdan konkordato" paneli, 12 Ekim Cuma günü, Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Panelin moderatörlüğünü, Ankara Barosu İcra Kurulu Başkanı Av. Savaş Taşdan ve Ankara Barosu İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı Av. Bilgen Özcanlı yaptı. Panele, konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İbrahim Ermenek ve Uzman Ekonomist Ali Rıza Özalp katıldı.

Bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilen panelde, yeni yasal düzenleme çerçevesinde konkordatonun alacaklılar ve borçlular açısından getirdiği faydaların ve zararların neler olduğuna yönelik konular ele alındı.

Paneli, Ankara Barosu Saymanı Av. Evrim Dost ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Hamit Baykara izledi.

Panel sonrası, aydınlatıcı bilgilerinden ve katkılarından dolayı konuşmacılar teşekkür plaketlerini, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Hamit Baykara'nın elinden aldı.

Panelde yapılan sunumlar için tıklayınız.

Panelde yapılan sunumlar için tıklayınız.